Областен план за развитие на горските територии

Област Смолян